Electrònica

 A3

- Cicle formatiu de grau mitjà: 

INSTAL·LADOR DE TELECOMUNICACIONS

 

 

- Cicle formatiu de grau superior:  

TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS